p
Znakomite na każdą porę roku, zwłaszcza, gdy za oknem deszcz i zawierucha…
Organizujemy zajęcia m.in. w oparciu o cztery podstawowe filary dobrze działającego zespołu, a są to:
Nasze zajęcia, uczą współpracy i pokazują jej ogromna wartość – uczestnicy wcielają się np. w role pracowników fabryki słodyczy, którzy maja za zadanie wprowadzić na rynek nowy produkt, wypromować go, znaleźć odpowiednich dostawców a także zorganizować sprzedaż i dystrybucję towaru. Innym razem tworzą ekipy budowlane i zespoły konstrukcyjne aby wspólnie zaprojektować i wybudować budynek, oczywiście po uprzednim zakupie działki i zdobyciu materiałów budowlanych.Wszystkie zajęcia i gry ukazują słabe i silne strony zespołu a poprzez zabawę pozwalają na poznanie się, współpracę i popełnianie błędów na neutralnym, bezpiecznym polu.Proponujemy gry dla zespołów liczących od 8 do 500 osób. W naszej ofercie wykorzystujemy kilkadziesiąt sprawdzonych zadań zespołowych. Terenem zabawy może być sala konferencyjna jak i cały hotel.
W życiu każdego zespołu potrzebna jest co jakiś czas nowa inspiracja, nowe spojrzenie na rzeczywistość. Organizujemy spotkania z niezwykłymi ludźmi, którzy dzieląc się swoimi przeżyciami, doświadczeniami i przemyśleniami poruszają słuchaczy do głębi. Te spotkania wywołują zawsze długie i ciekawe dyskusje, wprowadzają ożywienie w zespole a czasem długą chwilę refleksji. To znakomity sposób na ciekawe spędzenie wieczoru i wstęp do dyskusji o celach zespołu i sposobach ich osiągania. Naszymi gośćmi są ludzie różnych profesji – podróżnicy, himalaiści, aktorzy, muzycy i wiele innych – łączy ich wielka miłość do swojej pasji. Ostatnie spotkanie:
Krzysztof Wielicki - „Zaufanie i współpraca w zespole” polski wspinacz, taternik, alpinista i himalaista. Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum.
Coraz większą popularnością cieszą się wszelkie zajęcia artystyczne, które znakomicie można realizować zespołowo, i które idealnie wręcz odzwierciedlają pracę zespołową w dzisiejszym biznesie. Z uczestnikami naszych imprez gramy na bębnach i innych instrumentach perkusyjnych, tworzymy chóry wokalne i zespoły wokalno - instrumentalne, a nawet całe przedstawienia muzyczne, czy muzyczno-baletowe! Podczas naszych zajęć niektórzy uczestnicy odkrywają w sobie Gwiazdę Rocka, inni żyłkę filmowca, reżysera czy aktora a jeszcze inni…akrobaty, cyrkowca czy kaskadera.
Na tego typu zajęciach jest czas prób, przygotowań, wspólnej pracy – nierzadko ciężkiej i trudnej, ale zawsze jest też czas występu i zespołowej celebracji. Czy będzie to pokaz filmów, gala „oskarowa”, przedstawienie teatralne, widowisko multimedialne, kabaret, pokaz tańca czy sztuki cyrkowej to zawsze towarzyszą im pozytywne emocje, wzruszenie i satysfakcja z dokonanego dzieła.
Widownią występów są prawdziwi widzowie, dzieciaki które bardzo szybko weryfikują jakość działania. Dla nich nie ważna jest pomyłka w tekście ale to czy aktor, artysta jest przekonywujący.
Proponujemy Państwu m.in.:
 •     Warsztaty bębnowe
 •     Warsztaty wokalne
 •     Warsztaty kulinarne
 •     Warsztaty teatralne
 •     Artystyczne warsztaty
 •     Projekt Zostań gwiazdą
 •     Warsztaty filmowe
 •     Warsztaty Świat tańca
 •     Świat mody i stylizacji
Zobacz więcej
Znakomite na każdą porę roku, można je z powodzeniem rozgrywać wewnątrz jak i na zewnątrz sali konferencyjnej. Proponujemy gry dla zespołów liczących od 8 do 500 osób. Są to przede wszystkim zajęcia, które uczą komunikacji i współpracy oraz pokazują ich ogromną wartość. Ponadto uczestnicy poznają tajniki negocjacji, finansów czy rynku konkurencyjnego.
Zwiń liste gier
Czym jest?:
Team Puzzle to zadanie intelektualne łączące w sobie elementy manualne i szczyptę adrenaliny. Pierwszą częścią zadania jest opracowanie schematu złożenia przestrzennej figury, drugą zaś optymalizowanie czasu i techniki współpracy w zespole, celem uzyskania jak najlepszego czasu.Zadanie ukazuje jak wieki wpływ na sukces mają członkowie zespołu. Jaki efekt może przynieść korzystanie z takich samych „narzędzi” przez każdy zespół, osiągając przy tym różne poziomy realizacji i zaangażowania. Ponad to zadanie doskonale rozwija kreatywność zarówno w kontekście zespołowym jak i indydwidualnym.
Czas: 1,5 h
Uczestnicy uczą się:
 •     jakie korzyści przynosi współpraca i umiejętna koordynacja zespołu
 •     jak tworzyć przestrzeń na wspólne konstruowanie rozwiązań
 •     jak czerpać korzyści z komunikacji między zespołami/działami
 •     jakie elementy podnoszą zaangażowanie członków zespołu
Czym jest?:
Wspólny Dom, to gra pokazująca jak ważny jest udział każdego człowieka na różnych poziomach organizacji w realizowaniu jednego wspólnego celu.
Uczestnicy działają początkowo w mniejszych grupach (oddziałach), aby w finale połączyć siły i zbudować dom, który da schronienie całemu zespołowi.
Wspólny Dom to zadanie angażujące wszystkich uczestników dzięki urozmaiconym aktywnościom – bieganie, negocjacje, sprzedaż, zarządzanie, projektowanie domu, koordynacja działań oddziałów, malowanie, konstruowanie – każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Czas: 2 h
Wspólny Dom to gra o :
 •     Zarządzaniu projektem
 •     efektywnej pracy zespołowej
 •     rywalizacji i współpracy
 •     realizacji wspólnego celu bez względu na różnice
 •     wywieraniu wpływu na innych
Gra pokazuje:
 •     jak zarządzać na różnych poziomach w organizacji
 •     wielką rolę współpracy dla osiągania zakładanych celów
 •     jak wykorzystać indywidualne talenty członków zespołu do osiągnięcia wspólnego celu
 •     współzależność pomiędzy wszystkimi poziomami zarządzania
Czym jest?:
Sztafeta to angażujące doświadczenie pełne ruchu, pośpiechu i zabawnych sytuacji. Zadaniem graczy jest jak najszybsze i jak najwierniejsze przekazywanie informacji. Każdy odgrywa ważną i wyjątkową rolę w tym łańcuchu.
Dzięki użyciu kamery gra bezlitośnie obnaża style komunikacji poszczególnych uczestników i typowe pułapki komunikacyjne. Presja czasu wzmaga zaangażowanie, ale też zwiększa możliwość popełniania błędów.
Czas: 1,5 h
Uczestnicy uczą się :
 •     jak precyzyjnie przekazywać informacje
 •     jak słuchać a nie tylko słyszeć
 •     jak rozpoznawać u rozmówcy sygnały niewerbalne
 •     jak skutecznie odbierać informacje
 •     jak unikać nieporozumień
 •     jak mówić jednym językiem ze współpracownikami
Czym jest?:
Formuła 1 to multimedialna, niezwykle urozmaicona gra o dużej dynamice. Kilkuosobowe zespoły muszą jak najszybciej odnaleźć elementy toru, aby rozegrać na nim finałowy wyścig. Od pierwszej chwili trwa intensywny trening na ekranie playstation…. Od wyników poszczególnych etapów treningu zależy los całego zespołu i końcowy wynik.
Gra wyraźnie pokazuje wagę współpracy bez której sukces staje się niemożliwy. Końcowy wynik osiągany jest również przez zaangażowanie każdego, bez wyjątku i odpowiednią komunikację.
Czas: 2-6 h
Uczestnicy uczą się :
 •     umiejętność dokonywania właściwego podziału ról w zespole
 •     różne aspekty współpracy
 •     świadomość współzależności działań zespołów w większej organizacji
 •     wzajemne wspieranie się członków zespołu
 •     sposoby motywowania i wywierania wpływu na współpracowników
Czym jest?:
HEXGame to silnie angażujące doświadczenie zarządzania w sytuacji ograniczonych i trudno dostępnych zasobów. Utrudniona komunikacja, negocjacje, radzenie sobie z kryzysami - to wyzwania, przed którymi stają władze Hexlandu. Gra w swej oryginalnej wersji od lat z powodzeniem wykorzystywana jest na świecie wszędzie tam, gdzie ważna jest skuteczna komunikacja i rozsądne gospodarowanie posiadanymi zasobami.
Czas: 4 h
HEXGame to gra o :
 •     Koordynacji działań w hierarchicznej strukturze
 •     efektywnej pracy zespołowej
 •     rozwiązywaniu konfliktów
 •     ustalaniu priorytetów
 •     skutecznym przywództwie
 •     efektywnej alokacji zasobów
Uczestnicy doświadczają:
 •     zarządzania na różnych poziomach (możliwość zamiany rolami; przyjęcia funkcji innej niż ta     pełniona w rzeczywistości)
 •     wyzwań komunikacyjnych typowych dla wielopoziomowej struktury zarządzania
 •     roli współpracy (szczególnie w obszarze wymiany i skoordynowanego przepływu informacji)dla     osiągania zakładanych celów
 •     roli przywództwa (na każdym poziomie)
 •     wyzwania budowy i wdrażania strategii w sytuacji presji czasu, ograniczonych zasobów,     ograniczonej komunikacji
 •     współzależności między wszystkimi poziomami zarządzania
Czym jest?:
Gra startegiczna przejrzyście pokazująca mechanizmy tworzenia się społeczności oraz warunki, w jakich one funkcjonują.
Czynnikiem sukcesu staje się w grze, jak w życiu, umiejętność ustalenia zasad współpracy i konsekwentnej ich realizacji.
Czas: 3 h
Łowisko to gra o…
 •     tworzeniu się zespołów i funkcjonowaniu grup, sposobach tworzenia przez ludzi zasad i norm     działania oraz o efektywnym korzystaniu ze wspólnych zasobów
Czego doświadczają uczestnicy? :
 •     jak budować zespół w oparciu o zaufanie
 •     jak wdrażać i egzekwować przestrzeganie ustalonych norm i zasad działania
 •     jak motywować innych członków zespołu do wspólnego działania
 •     jakie zagrożenie niesie brak kontroli nad ustalonymi zasadami
 •     jak ocenić, która z postaw, współpraca czy konkurencja, jest bardziej opłacalna w dłuższej     perspektywie
Czym jest?:
Marrelli™ to gra symulacyjna, której akcja toczy się na rynku finansowym. Uczestnicy wcielają się w dyrektorów konkurujących ze sobą towarzystw ubezpieczeniowych. Ich zadaniem jest maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa poprzez analizę informacji napływających z rynku i ustalanie na ich podstawie optymalnych parametrów: grup docelowych produktu, jego ceny, wydatków na marketing, wydatków na szkolenia pracowników, wysokości pensji pracowników i liczby otwieranych placówek. Gra ukazuje znaczenie podstawowych zmiennych istotnych dla sukcesu firmy na rynku.
Czas: 1,5 dnia
Czego doświadczają uczestnicy? :
 •     jak działać na konkurencyjnym rynku (jak przewidywać działania konkurencji? Jak reagować
      na jej posunięcia?)
 •     umiejętne analizowanie informacji rynkowych
 •     efektywna praca zespołowa (komunikacja, procesy decyzyjne)
 •     skuteczne przywództwo rynkowe i czynniki przewagi konkurencyjnej
Czym jest?:
Profit Quest™ to planszowa gra strategiczna o zarządzaniu firmą. Gracze, podzieleni na kilkuosobowe drużyny, reprezentują zarządy konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Ich zadaniem jest budowa i realizacja strategii zarządzanych przez siebie firm.
W toku dynamicznej dwudniowej rozgrywki drużyny podejmują decyzje dotyczące kluczowych obszarów działalności firmy, m.in.: zakupów, produkcji, rozwoju nowych produktów, sprzedaży, marketingu, ekspansji na nowe rynki, finansów (źródła finansowania inwestycji, zdolność kredytowa itp.). W ich rękach leży budowa wartości firmy.
Czas: 2 dni
Czego doświadczają uczestnicy? :
 •     procesu budowy i realizacji strategii firmy
 •     planowania zakupów, produkcji i sprzedaży w oparciu o analizę działań konkurencji i prognoz
      rynkowych
 •     współzależności pomiędzy zadaniami poszczególnych działów firmy i ich wpływu na indywidualne
      wyniki
 •     interpretacji wskaźników finansowych
 •     wpływu decyzji podejmowanych w różnych obszarach na kondycję finansową firmy
 •     tworzenia bilansu i rachunku zysków i strat
Czym jest?:
SLOGAN to gra o roli komunikacji i współpracy w firmie. Porusza też ważny wątek skutecznego odczytywania potrzeb klienta.
Uczestnicy wcielają się w pracowników konkurujących ze sobą firm, dostarczających produkty dla jednego rynku. Celem zespołów jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez dostarczenie Klientowi produktów odpowiadającym na rynkowe zapotrzebowanie.
Bardzo istotnym czynnikiem sukcesu jest wypracowanie jak najlepszego sposobu współpracy w zespole, a także efektywnych form komunikacji oraz dzielenia się informacjami i wiedzą
Czas: 4 h
Slogan to gra o :
 •     Znaczeniu sprawnej komunikacji i współpracy wewnątrz organizacji w kontekście zaspokajania
      potrzeb klienta
 •     Znajdywaniu kreatywnych rozwiązań w niespodziewanych sytuacjach
 •     Godzeniu realizacji długofalowej strategii z koniecznością wykonywania bieżących, czasem
      niespodziewanych zadań w firmie
 •     Skutecznym zarządzaniu zespołem na wszystkich szczeblach organizacji
Czym jest?:
Strike Fighter to szkoleniowa gra negocjacyjna, której akcja rozgrywa się w Pentagonie. Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych stoją przed wyzwaniem zakupienia super nowoczesnego samolotu bojowego. Chcą przeznaczyć na ten cel największą w historii wojskowości sumę: 200 miliardów dolarów. Dowódcy Sił Powietrznych, Piechoty Morskiej i Marynarki Wojennej spotykają się na strategicznym posiedzeniu aby wspólnie uzgodnić, jaki model myśliwca zamówić.
Czas: 3 h
Uczestnicy uczą się o :
 •     jak skutecznie przygotować się do negocjacji
 •     jak prowadzić negocjacje, aby zrealizować swoje cele
 •     jak argumentować, żeby przekonać drugą stronę
 •     jak negocjować, aby krótkofalowe zyski nie przesłoniły możliwości zysku w dłuższej perspektywie
Czym jest?:
Gra Piwna Została napisana na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni technicznych świata – MIT. Jest to kultowa gra planszowa, w której uczestnicy zarządzają łańcuchem dostaw. Ich zadanie jest pozornie bardzo proste, mają tylko dostarczać zamówiony towar w określonym czasie do określonego odbiorcy. Skąd bierze się więc chaos w zamówieniach, przepełnione lub puste magazyny, olbrzymie koszty? Łańcuch dostaw w grze staje się metaforą wszelakich struktur funkcjonujących na zasadzie łańcucha zależności. Gra niezwykle inspiruje i ułatwia rozumienie zasad funkcjonowania organizacji.
Czas: 3 h
Uczestnicy uczą się o :
 •     myśleniu systemowym
 •     pułapkach myślenia menadżerskiego
 •     znaczeniu rzetelnej informacji dla skutecznego zarządzania
 •     roli komunikacji i koordynacji działań tam, gdzie działania różnych działów są od siebie zależne
Zwiń liste gier
Organizujemy konferencje w każdym miejscu w Polsce i za granicą. Naszą ambicją i radością jest przygotowywanie tego rodzaju wydarzeń zgodnie z zasadą: „Klient otrzymuje więcej niż się spodziewa”. Zapewniamy wszelkie dodatkowe elementy spotkań biznesowych – transport uczestników, zajęcia integracyjne, zajęcia odprężające, wycieczki fakultatywne, posiłki w oryginalnych, niezwykłych miejscach, wysokiej jakości upominki dla uczestników oraz materiały konferencyjne i obsługę fotograficzno-filmową. Nad przebiegiem konferencji czuwa dyskretna i szybka obsługa gotowa w każdej chwili służyć pomocą jej uczestnikom.