Budowanie zespołu – Szkolenie warsztatowe 11.02.2017

ZESPÓŁ: 40 osób
TEMAT SPOTKANIA: Budowanie zespołu
DATA REALIZACJI: 2009
OPIS: Realizacja szkolenia z zakresu budowania zespołu. W trakcie realizacja  cyklu aktywności Team building Games