City Games in Krakow 01.03.2019

ZESPÓŁ: 20 osób
TEMAT SPOTKANIA:  City Games
DATA REALIZACJI: 2018
OPIS: Realizacja Gry miejskiej w Krakowie w języku angielskim.