Event Karnawał w Rio 11.28.2017

ZESPÓŁ: 70 osób
TEMAT SPOTKANIA: Event Karnawał w Rio
DATA REALIZACJI: 2015
OPIS: Event tematyczny „Karnawał W Rio” Barwne pokazy taneczne oraz warsztaty i konkurs dla gości.