Gra miejska w Krakowie 11.20.2017

ZESPÓŁ: 60 osób
TEMAT SPOTKANIA: Historyczna gra miejska w Krakowie,
DATA REALIZACJI: 2009
OPIS: Przygotowanie i realizacja gry miejskiej w Krakowie o zabarwieniu historycznym. Pokaz walk rycerskich, warsztaty średniowieczne i gra na terenie starego miasta.