Międzynarodowa konferencja – Organizacja 11.23.2017

ZESPÓŁ: 60 osób
TEMAT SPOTKANIA: Organizacja konferencji /spotkania biznesowego zagranicznych oddziałów.
DATA REALIZACJI: 2013
OPIS: Kompleksowa organizacja konferencji międzynarodowej.