Organizacja pikniku firmowego w Krakowie 11.28.2017

ZESPÓŁ: 80 osób
TEMAT SPOTKANIA: Piknik firmowy
DATA REALIZACJI: 2017
OPIS: Organizacja i realizacja pikniku firmowego w Krakowie. Zaplecze techniczne, logistyka, catering, BHP, animacja.