Projekt CSR w Domu Dziecka w Kórnikach 11.20.2017

ZESPÓŁ: 40 osób
TEMAT SPOTKANIA: Realizacja projektu społecznego
DATA REALIZACJI: 2011
OPIS: Kompleksowa organizacja i realizacja projektu społecznego dla Domu Dziecka w Kórnikach. Praca w pomieszczeniach wewnątrz budynku.