Projekt CSR w Domu Dziecka w Orzeszu 11.20.2017

ZESPÓŁ: 250 osób
TEMAT SPOTKANIA: Kompleksowa organizacja projektu CSR na terenie Domu Dziecka w Orzeszu
DATA REALIZACJI: 2009
OPIS: Kompleksowa organizacja projektu społecznego dla zespołu 250 pracowników. Projekt zakończony wspólnym piknikiem.