Projekt CSR w Domu Dziecka w Siborowicach 11.23.2017

ZESPÓŁ: 120 osób
TEMAT SPOTKANIA: Realizacja projektu społecznego
DATA REALIZACJI: 2013
OPIS: Kompleksowa organizacja i realizacja projektu społecznego dla Domu Dziecka w Sieborowicach. Rekultywacja terenów zielonych oraz zaplecza sportowego. Na zakończenie wspólny piknik.