Projekt CSR w Domu Dziecka w Sieborowicach etap 2 11.27.2017

ZESPÓŁ: 70 osób
TEMAT SPOTKANIA: Kompleksowa organizacja projektu CSR na terenie Domu Dziecka w Sieborowicach – II etap
DATA REALIZACJI: 2014
OPIS: Kompleksowa organizacja projektu społecznego etap 2. Regulacja zieleni, budowa dojazdu oraz kompostownika, miejsce wypoczynkowo – grillowe.