Projekt CSR w Domu Dziecka w Żywcu 11.02.2017

ZESPÓŁ: 60 osób
TEMAT SPOTKANIA: Projekt CSR w oparciu o wolontariat pracowniczy
DATA REALIZACJI: 2009
OPIS: Budowanie zespołu w oparciu o projekt społeczny realizowany na terenie Domu Dziecka w Żywcu.