Realizacja gry miejskiej w Krakowie 11.27.2017

ZESPÓŁ: 120 osób
TEMAT SPOTKANIA: Przygotowanie i realizacja gry miejskiej w Krakowie.
DATA REALIZACJI: 2014
OPIS: Realizacja gry miejskiej „Krakowskie Zakamarki” w języku angielskim. Gra zakończona eventem w jednym z krakowskich pubów.