Szkoła bezpiecznej jazdy 07.03.2007

ZESPÓŁ: 20 osób
TEMAT SPOTKANIA: Szkoła bezpiecznej jazdy
DATA REALIZACJI: 2007
OPIS: Wspólnie z naszymi uczestnikami przygotowywaliśmy się do sezonu zimowego na drodze. Każdy z uczestników otrzymał spore wsparcie merytoryczne podczas szkolenia teoretycznego, które mógł później przełożyć na zachowanie podczas zajęć praktycznych.