Szkolenie motywacyjne 03.12.2018

ZESPÓŁ: 70 osób
TEMAT SPOTKANIA:  Warsztatowe szkolenie motywacyjne
DATA REALIZACJI: 2018
OPIS: Realizacja warsztatowego szkolenia z zakresu motywacji. Spotkanie poprzedzone autorską prelekcją Tomasza Kammela pt ” Jak sprawić? Żeby chciało się chcieć”