Team building szkolenie 11.20.2017

ZESPÓŁ: 120 osób
TEMAT SPOTKANIA: Realizacja gry szkoleniowej „Wspólny dom”
DATA REALIZACJI: 2010
OPIS: Kompleksowa organizacja i realizacja gry Wspólny dom. Budowanie współpracy w zespole.