Wsparcie przy realizacji zdjęć wysokogórskich do filmu fabularnego 02.02.2023

TEMAT SPOTKANIA:  Realizacja ujęć do kinowego filmu fabularnego
DATA REALIZACJI: 2022/23
OPIS: Przygotowanie plenerów do kręcenia ujęć wysokogórskich na potrzeby filmu. Zabezpieczenie techniczne aktorów i statystów, przygotowanie zaplecza do bezpiecznego przeprowadzenia akcji.