Szkolenie warsztatowe – Współpraca i komunikacja w zespole 11.02.2017

ZESPÓŁ: 40 osób
TEMAT SPOTKANIA: Szkolenie warsztatowe „Komunikacja i współpraca w zespole”
DATA REALIZACJI: 2009
OPIS: Realizacja szkolenia warsztatowego w zakresie komunikacji i współpracy w zespole. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o gry i ćwiczenia outdoorowe.