Wyjazdy integracyjne dla firm 11.20.2017

ZESPÓŁ: 32 osób
TEMAT SPOTKANIA: Wyjazd integracyjny na Warmi
DATA REALIZACJI: 2010
OPIS: Wyjazd integracyjny i realizacja regat smoczych łodzi