Team Coaching 07.09.2017

„ Efektywny zespół podnosi produktywność, zwiększa satysfakcję i rozwija świadomość każdej z osób, które w nim pracują, a to wpływa na cały zespół i na resztę firmy”
/Jon R. Katzenbach and Douglas K. Smith/

Jako jedni z nielicznych w Polsce posiadamy umiejętności, narzędzia i akredytację do prowadzenia diagnostyki i coachingu zespołów (The Team Diagnostic Assessment ™) wg metodologii wprowadzonej przez Team Coaching International™.
Proponowany przez nas proces oceny daje informacje, w jaki sposób pracuje zespół i jakie są mocne strony, które decydują o jego sukcesach. Pokazuje też, jakich cech zespół potrzebuje, aby w inspirujący sposób realizować cele, do których został stworzony.
Model Diagnostyki zespołu oparty jest na dwóch osiach:
1) czynników, które optymalizują produktywność
2) czynników, które promują relacje i pozytywne podejście do zadań.

Mapa, którą wyznaczają wszystkie te jakości, daje całościowy obraz zespołu, jego silnych stron i potencjału, jaki ma do tego, aby stać się zespołem o dużej motywacji i doskonałych wynikach.
W rezultacie otrzymujemy wykres, który obrazuje zestaw cech określających dany zespół. Pokazuje też, który obszar wymaga interwencji, aby docelowo zespół osiągał doskonałe wyniki a jego członkowie pracowali z entuzjazmem i oddaniem.

Proces Diagnostyki składa się z pięciu kroków, w trakcie, których zespół jest prowadzony przez coachów/ facylitatorów. Celem procesu jest doprowadzenie do zrozumienia wszystkich członków zespołu, w jakim momencie się znajdują, zobowiązania ich do podjęcia działań naprawczych i odpowiedzialności za skuteczności tych zadań.
Pięć kroków to:
1)sesja rozpoznająca potrzeby zespołu (po co robimy badanie)
2)wypełnienie formularza on-line przez każdego członka zespołu
3)coaching zespołu w oparciu o wyniki badania
4)sesje robocze, na których kontynuowana jest praca z zespołem, w oparciu o cele wyznaczone na pierwszym spotkaniu
5)powtórne badanie badające zmianę, jaka zaszła w zespole
Pełny proces diagnostyki uwzględniający wszystkie powyższe etapy, trwa, zależnie od sytuacji i deklarowanych potrzeb zespołu, od 3 do 12 miesięcy.