Rurociąg przyjaźni 12.06.2017

„Rurociąg przyjaźni” to konstrukcyjna gra zespołowa, polegająca na realizacji określonych w instrukcji systemów rurociągowych, uwzględniających wytyczne dla wszystkich grup. Każda grupa ma do dyspozycji taki sam zestaw, składający się z takiej samej ilości elementów. Bardzo ważne jest tutaj zachowanie wytycznych otrzymanych w instrukcji:  określonej minimalnej oraz maksymalnej długości toru dla każdej z grup, kolejności przebiegu itp…

Czas: 1,5 h
Rurociąg przyjaźni to gra o :
  •     Zarządzaniu projektem
  •     efektywnej pracy zespołowej
  •     rywalizacji i współpracy
  •     realizacji wspólnego celu bez względu na różnice
  •     wywieraniu wpływu na innych
Gra pokazuje:
  • nacisk na komunikację pomiędzy grupami,
  • umiejętność podejmowania kompromisów,
  • podejmowanie dalekowzrocznych decyzji celujących w sukces całego zespołu.