Warsztaty teatralne 12.06.2017

Warsztaty Teatralne są doskonałym narzędziem integracyjno – szkoleniowym. W tym projekcie zespół przechodzi przez wszystkie fazy rozwoju – począwszy od formowania współpracy, pierwszych tarć po normowanie współpracy zakończone realnym efektem finalnym. Warsztat obejmuje zajęcia z technik teatralnych z reżyserem, którego celem jest przygotowanie efektu końcowego, czyli spektaklu teatralnego dla dzieci. Uczestnicy mają do dyspozycji całe zaplecze techniczne począwszy od reżyser, scenografa i choreografa, po materiały scenograficzno – plastyczne.

Ze szkoleniowego punktu widzenia, zajęcia oferują całą paletę doświadczeń i niejednokrotnie niełatwych wyzwań. Trzeba pokonać swoje słabości i zahamowania. Ze względu na specyfikę wydarzenia, niezbędne są minimum 2 dni, na przeprowadzenie całego projektu.