Warsztaty wokalne 12.06.2017

Warsztaty wokalne to zajęcia integracyjne opierające się na zabawie, śpiewie, ruchu i tańcu, mające na celu rozluźnienie i odnalezienie w sobie pierwotnego potencjału twórczego i zagubionej przez stres naturalnej radości bycia. Uczestnicy doświadczają wibracji swojego głosu i czują, jaki jest jego  wpływ na rezonans z innymi ludźmi. Wsłuchują się w rytm swoich serc i wyrażają go poprzez ruch, okrzyki, klaskanie, śpiew, tupanie. Tworzą jeden puls grupy.

Śpiewanie w grupie traktujemy jako szczególne wyzwanie, które pokazuje jak można traktować go jako mobilizację, poczucie mocy zespołu i jednocześnie relaks i spontaniczna zabawę. Czas niezbędny na przeprowadzenie grupy przez proces to minimum 2-3h, zakończone wspólnym koncertem!!!