Wspólny dom 09.08.2017

„Wspólny Dom”, to gra pokazująca jak ważny jest udział każdego człowieka na różnych poziomach organizacji w realizowaniu jednego wspólnego celu.
Uczestnicy działają początkowo w mniejszych grupach (oddziałach), aby w finale połączyć siły i zbudować dom, który da schronienie całemu zespołowi.
Wspólny Dom to zadanie angażujące wszystkich uczestników dzięki urozmaiconym aktywnościom – bieganie, negocjacje, sprzedaż, zarządzanie, projektowanie domu, koordynacja działań oddziałów, malowanie, konstruowanie – każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Czas: 2 h
Wspólny Dom to gra o :
  •     zarządzaniu projektem
  •     efektywnej pracy zespołowej
  •     rywalizacji i współpracy
  •     realizacji wspólnego celu bez względu na różnice
  •     wywieraniu wpływu na innych
Gra pokazuje:
  •     jak zarządzać na różnych poziomach w organizacji
  •     wielką rolę współpracy dla osiągania zakładanych celów
  •     jak wykorzystać indywidualne talenty członków zespołu do osiągnięcia wspólnego celu
  •     współzależność pomiędzy wszystkimi poziomami zarządzania