Event Wieczór z Elvisem 11.27.2017

ZESPÓŁ: 120 osób
TEMAT SPOTKANIA: Event tematyczny
DATA REALIZACJI: 2014
OPIS: Wieczór z Elvisem – event tematyczny połączony z koncertem na żywo