Warsztaty Filmowe 07.04.2017

Warsztaty filmowe są znakomitym zajęciem integracyjnym, podczas którego wyzwala się zespołowa kreatywność, wzmacniane są relacje w zespole a także budowana jest atmosfera współpracy i pozytywnego nastawienia.

Cały zespół zostaje podzielony na grupy 6-10 osobowe z której każda otrzymuje do pomocy operatora, określone zadanie (lub clip filmowy) losowane na forum ogólnym, oraz zaplecze scenograficzno kostiumowe.
Wstępne prace to podział ról, scen, dialogów oraz pierwsze próby. Efektem końcowym jest krótki film ok. 3-5min.

Z pośród zespołu wyłaniane są również osoby koordynujące pokaz (konferansjerzy), których to zadaniem jest przy pomocy zawodowego konferansjera poprowadzić w sposób zabawny całość imprezy.