Wypalenie Zawodowe 03.04.2022

WYPALENIE ZAWODOWE

W roku 2022 WHO poszerzyło Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych o nową jednostkę chorobową – Wypalenie Zawodowe. Jak pokazują badania z problemem tym styka się ponad 70% pracodawców.

W oparciu o wyniki badań Sonii Lyubomirsky (cenionej profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego, zajmującej się tym tematem), przygotowaliśmy model szkoleniowy, odpowiadający na kluczowe problemy związane z Wypaleniem Zawodowym. Umiejętne wykorzystanie potencjału zespołu, poprzez pryzmat Postawy – Cele – Działania, pozwala minimalizować „straty”.

Zapraszamy na wspólną „Wyprawę” w poszukiwaniu równowagi wewnętrznej zespołu i poczucia osobistej satysfakcji życiowej.