Sztafeta komunikacji 12.06.2017

Sztafeta komunikacji” to gra pokazująca preferowane sposoby komunikowania się uczestników. Może być traktowane szkoleniowo – analizowana i omawiana wspólnie z trenerem, lub integracyjnie – z naciskiem na wspólną zabawę i budowanie relacji wewnątrz zespołu.

W zadaniu biorą udział zespoły 6 -8 osobowe, których zadaniem jest zbudowanie otrzymanej wzorcowej konstrukcji, przy zachowaniu specyficznej linii produkcyjnej. Gra możemy być zrealizowana w wersji indoor lub outdoor.

Czas: 1,5 h

Sztafeta komunikacji to gra o :
  •     komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  •     efektywnej pracy zespołowej
  •     informacji zwrotnej
  •    wywieraniu wpływu na innych
Gra pokazuje:
  • w jaki sposób się komunikujemy
  • czy i w jaki sposób słuchamy swojego rozmówcy
  • ukazuje słabe i mocne strony naszej komunikacji.