Coaching 09.07.2017

Rolą Coacha jest odnajdowanie w ludziach tego, co w nich wielkie, wydobywanie z nich tego, co najlepsze, a nie doszukiwanie się słabości.
Jego zadanie polega na zwiększaniu zdolności podopiecznych do osiągania tego, na czym im naprawdę zależy, a nie na radzeniu im w kwestiach biznesowych.
Efektem jego działania są nie tylko przełomowe rezultaty, ale także przełom w umysłach ludzi.
/Robert Hargrove Masterful Coaching Inc./

W każdej organizacji, w każdym zespole chodzi o to, aby pracownicy byli odpowiedzialni, wierzyli w swoje możliwości, a równocześnie byli otwarci na potencjalny rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Coaching umożliwia nie tylko to – efekty działań pracowników są coraz lepsze, wzrasta ich zapał i zaangażowanie do pracy i co równie ważne – relacje z podwładnymi są zarówno satysfakcjonujące dla obu stron, jak i produktywne. Dobry Coach potrafi sprawić, że jego Klienci zaczynają zaskakiwać pomysłowością, skutecznością podejmowanych działań i samodzielnością.

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać Klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu między coachem a Klientem. Pomaga ludziom osiągać postawiony sobie cel. Coach wierzy, że Klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Coaching koncentruje się na przyszłości Klienta.

Zadaniem Coachingu jest tworzenie zmiany w dotychczasowym życiu Klienta poprzez wspieranie jego mocnych stron i omijanie przeszkód, które uniemożliwiają mu realizację zamierzonych celów. Coaching pomaga Klientowi odkryć jego wewnętrzną siłę, budować na niej jego cele i pomagać w ich osiąganiu.

Coaching może dotyczyć kilku poziomów życia Klienta: środowiska, w którym funkcjonuje, jego zachowań, umiejętności, przekonań, wartości i wreszcie jego tożsamości, jego wizji świata i misji, jaką ma w życiu do spełnienia.
Jedynym sposobem określenia naszych możliwości jest wyjście poza nie i odkrycie szans, których do tej pory nie dostrzegaliśmy, gdyż przesłaniały ja nam nasze przekonania.
/Artur C. Clark./