Organizacja gry terenowej w Beskidzie Wyspowym 11.28.2017

ZESPÓŁ: 40 osób
TEMAT SPOTKANIA: Realizacja gry terenowej w Beskidzie Wyspowym
DATA REALIZACJI: 2017
OPIS: Organizacja i realizacja gry terenowej w Beskidzie Wyspowym.