Organizacja pikniku firmowego na Jurze 11.28.2017

ZESPÓŁ: 200 osób
TEMAT SPOTKANIA: Piknik firmowy na Jurze
DATA REALIZACJI: 2016
OPIS: Kompleksowa organizacja pikniku firmowego na Jurze. Zaplecze techniczne, BHP, catering, artystyczne, animacyjne oraz logistyczne.