Szkolenie Komunikacja interpersonalna 01.01.2008

ZESPÓŁ: 30 osób
TEMAT SPOTKANIA: Szkolenie „Komunikacja interpersonalna”
DATA REALIZACJI: 2008
OPIS: Realizacja szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. W warsztatów zrealizowano grę szkoleniową „Sztafeta komunikacji”